Bouwbegeleiding

Het bouwen of verbouwen van je woning is een uitdagend en kostbaar proces, vol met belangrijke beslissingen waar je geen tijd voor of ervaring mee hebt. Juist dan is professionele begeleiding van een bouwbegeleider van onschatbare waarde.

Hulp bij een verbouwing?

Bouwbegeleiding

Bij Floor Real Estate nemen we als bouwbegeleider jouw belangen ter harte gedurende het hele project. Als makelaarskantoor hebben we inzicht in de lokale vastgoedmarkt en kunnen we adviseren over welke renovaties waarde toevoegen aan het vastgoed. Ook bieden we ondersteuning bij het verkrijgen van de benodigde bouwvergunningen en advies geven over relevante juridische kwesties met betrekking tot het bouwproject.

Tijdens de bouwbegeleiding nemen we het volledige beheer op ons en begeleiden het gehele renovatieproces van het aanvragen van offertes tot aan de oplevering aan de nieuwe huurder. We zorgen ervoor dat alles in goede banen loopt en onderhouden contact met alle betrokken partijen.

Waar kun jij hulp bij gebruiken?

Onze bouwbegeleiding bestaat o.a. uit:

Voorbereiding en advies

Samen met jou bepalen we de doelen van de bouw of renovatie. Dit kan variëren van het vergroten van rendement tot het verbeteren van de energie-efficiëntie. Daarnaast bespreken we het beschikbare budget en stellen een strategie op die past bij jouw doelstellingen.

Offerteaanvragen

In overleg stellen we gedetailleerde specificaties op voor de renovatie en vragen offertes aan bij betrouwbare aannemers en leveranciers. Vervolgens beoordelen we de ontvangen offertes en adviseren je over de meest geschikte keuzes op basis van prijs, kwaliteit en ervaring.

Budgetbeheer

We bewaken het budget van het bouw- of renovatieproject en zorgen ervoor dat de kosten in lijn zijn met de eerder vastgestelde begroting.

Projectmanagement

Gedurende de bouw of verbouwing verzorgen we de coördinatie met alle betrokken partijen, zoals aannemers, architecten en leveranciers. Namens jou houden we toezicht op de voortgang van het project en zorgen voor een tijdige oplevering. Natuurlijk zorgen we ook dat je gedurende het hele proces op de hoogte blijft.

Kwaliteitscontrole

We voeren regelmatige inspecties uit om ervoor te zorgen dat het werk voldoet aan de verwachtingen en kwaliteitsnormen. Eventuele gebreken kunnen zo tijdig worden opgemerkt en aangepakt.

Oplevering

Tot slot zorgen we voor een soepele overdracht van het nieuwe of gerenoveerde pand aan de nieuwe huurder.

de 4 globale fases van onze bouwbegeleiding

Efficiënt en beter (ver)bouwen: onze aanpak

In deze fase wordt helder welke verbouwingswerkzaamheden er exact moeten plaatsvinden in combinatie met een energieadvies. Na het kiezen van het energielabel ontvang je een algemeen adviesrapport met een overzicht van de benodigde werkzaamheden. Na ontvangst van dit rapport plannen we een moment in voor keuze en overleg.

We vragen de benodigde offertes aan bij verschillende partijen voor de werkzaamheden. Dit alles gebeurt op basis van de gemaakte keuzes en uitkomsten van fase 1. Hiervoor zal door ons een bestek en vergelijking/analyse worden gemaakt.
Na ontvangst van deze documenten plannen we een overlegmoment in.

Tijdens de gehele bouw zijn we het aanspreekpunt voor de aannemer en de tussenpersoon voor jou als opdrachtgever. We waarborgen de bouwplanning, houden grip op de kosten en voeren meerdere malen per week controles uit. In deze tijden van materiaal schaarste en personeelstekorten is het lastig garanties te geven, maar het is wel mogelijk om wekelijks een schriftelijke terugkoppeling te ontvangen over de voortgang in relatie tot de planning.

Tijdens de oplevering zijn wij als bouwbegeleider aanwezig om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomen met de gemaakte afspraken en dat alles naar wens is opgeleverd. Na de formele oplevering bieden we nazorg, waarbij we eventuele resterende punten op de ‘i’ zetten. We blijven betrokken totdat alles naar tevredenheid is afgerond.